DATE PERSONALE


Data ultimei actualizări:5/10/2020

REZUMAT:


1. Definiții :

Ce este o "Dată Personală"? » ? Este orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Este considerată a fi o persoană fizică identificabilă, o persoană fizică ce poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de geolocalizare, un identificator online sau printr-unul sau mai multe elemente particulare specifice identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihologice, economice, culturale sau sociale.
Ce înseamnă Prelucrarea datelor cu caracter personal » ? Este orice operațiune sau orice set de operațiuni efectuate sau nu cu ajutorul unor procedee automatizate și aplicate datelor sau seturilor de date cu caracter personal, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, păstrarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmitere, diseminarea sau orice altă formă de punere la dispoziție, reconciliere sau interconectare, limitare, ștergere sau distrugere.
Ce este un "Responsabil de Prelucrarea Datelor" » ? Este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, serviciul sau alt organism care, singur sau împreună cu alții, determină scopurile și mijloacele de prelucrare.
Ce este un "Subcontractant"? » ? Este persoana fizică sau juridică care procesează datele cu caracter personal în numele operatorului.
Ce este Consimțământul » ? Este orice expresie de voință, liberă, specifică, clară și univocă prin care persoana vizată acceptă, printr-o declarație sau printr-un act pozitiv clar, ca datele cu caracter personal care o privesc să facă obiectul unei prelucrări.


2.Cine este Responsabil de Prelucrarea Datelor Personale?

OKAIDI, SAS cu un capital de 2 928 240,00 euro, înregistrată la RCS din Lille Métropole cu numărul 398 110 445, cu sediul social la adresa 162 boulevard de Fourmies, Roubaix (59100), reprezentată de Gauthier WATRELOS în calitate de Director General. Aceasta este cea care determină scopurile și mijloacele de procesare definite mai jos.


3.Unde colectăm Datele Personale?

Datele Personale vor putea fi colectate pe multiple canale, cum ar fi, de exemplu, rețeaua noastră de magazine, site-ul noastre, aplicațiile noastre mobile, telefonul sau rețelele sociale.


4.Care sunt categoriile de Date Personale pe care le prelucrăm?

Tabelul de mai jos identifică principalele categorii de Date Personale pe care le prelucrăm referitoare la dumneavoastră:


Categorii de dateDescrierea categoriei
Datele din Contul de Client

Acestea sunt datele necesare pentru crearea contului de client și datele pe care ați putea decide să le furnizați pentru a beneficia de o experiență personalizată pe site-ul nostru. Aceste date includ, în special: adresa de e-mail, prenumele, numele, adresa poștală, alte adrese de livrare sau facturare (de exemplu: adresa poștală profesională), numărul de copii, parola, numărul de fidelitate, numele asociat cardului de fidelitate, calitatea în raport cu copilul, numele și prenumele copilului, sexul copilului, data nașterii copilului.

Date privind Achiziția

Acestea sunt datele referitoare la achizițiile pe care le efectuați pe site sau într-unul dintre magazinele noastre. Aceste date includ, în special: datele din Contul de Client (a se vedea mai sus), datele bancare, adresa de livrare (dacă este diferită de adresa contului), punctul de livrare, magazinul selectat pentru livrare, articolele comandate, data comenzii, data livrării, articolele returnate, data cererii de returnare, data primirii articolului returnat, informații despre rambursare.

Date privind Rezervarea

Acestea sunt datele furnizate pentru a rezerva un articol în magazin. Aceste date includ, în special: numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, magazinul selectat pentru ridicarea articolului.

Date privind Contul de Fidelitate

Acestea sunt datele asociate contului dumneavoastră de fidelitate, care vă permit să beneficiați de avantaje pe site-ul și în magazinele noastre, de exemplu: numele, prenumele, adresa de e-mail și adresa poștală a titularului contului de fidelitate, achizițiile realizate, numărul de puncte de fidelitate, data înregistrării la contul de fidelitate și, eventual, prenumele și data nașterii copiilor dumneavoastră.

Date de Prospectare

Acestea sunt date despre dumneavoastră pe care le folosim pentru a vă trimite mesaje cu noutăți despre mărcile noastre. Aceste date includ, în special: numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon.

Date privind Participarea la Jocuri-Concurs

Acestea sunt datele pe care ni le furnizați pentru a participa la jocurile-concurs pe care le organizăm. Aceste date includ, în special: numele, prenumele, adresa de e-mail, răspunsurile la jocul-concurs.

Date privind Geolocalizarea

Acestea sunt date despre poziția dumneavoastră geografică într-un anumit moment.

Date privind Experiența de Client

Acestea sunt date pe care ni le furnizați cu titlu de opinie despre produsele și serviciile noastre.


Printre Datele Personale colectate, unele sunt menționate cu un asterisc pentru a specifica natura obligatorie a colectării.


5. Care sunt Datele Personale pe care le prelucrăm și scopurile asociate ?


Care sunt motivele pentru care colectăm Datele Personale?Care sunt categoriile de date vizate de această prelucrare ?Pe ce bază legală se sprijină prelucrarea Datelor Personale ?
 • Crearea și gestionarea contului de client
 • Personalizarea experienței dumneavoastră de client pe site-ul nostru
Datele din Contul de Client
 • Consimțământ în momentul în care vă creați contul fără a plasa comenzi, pentru date care nu sunt strict necesare pentru executarea contractului
 • Executarea contractului de vânzare
Gestionarea, urmărirea și prelucrarea comenzii dumneavoastră pe site-ul nostru Date privind Achiziția Executarea contractului de vânzare
Realizarea rezervării unui articol într-un magazin Date privind Rezervarea Executarea măsurilor precontractuale
Gestionarea și monitorizarea aderării la programul de fidelitate, propuneri de avantaje de fidelitate Date privind Contul de Fidelitate Consimțământ
 • Gestionarea abonamentelor și trimiterea de noutăți despre marcă în format electronic.
 • Permiterea configurării și trimiterii pe cale electronică a unor reclame adaptate eventualelor dumneavoastră nevoi.
Date de Prospectare
 • Consimțământ
 • În conformitate cu articolul L. 34-5 din Codul de comunicații poștale și electronice, dacă mesajele de prospectare pe care vi le trimitem se referă la produse similare cu cele pe care le-ați cumpărat deja și dacă nu v-ați opus trimiterii unor astfel de mesaje.
Geolocalizarea dumneavoastră pentru a vă indica magazinul sau punctul de livrare cel mai apropiat de poziția dumneavoastră geografică pentru a colecta comanda sau articolul pe care l-ați rezervat Date privind Geolocalizarea
 • Consimțământ
Îmbunătățirea produselor și a site-ului nostru pe baza experienței dumneavoastră Date privind Experiența de Client
 • Interes legitim al responsabilului de prelucrarea datelor
Lupta împotriva fraudei Date privind Contul de Client, Date despre Programul de Fidelitate, Date despre Achiziții, Date despre Rezervare, Date de Prospectare, Date despre Participarea la Jocuri-Concurs
 • Interes legitim al responsabilului de prelucrarea datelor


6. Veți primi oferte comerciale?

Putem folosi Datele Personale în cadrul unui demers comercial care vă include, prin e-mail și/sau prin SMS.
Respectăm regulile referitoare la acordarea prealabilă și expresă a consimțământului clientului pentru trimiterea ofertelor comerciale..
În momentul creării contului pe site, vi se solicită în mod expres să vă dați consimțământul pentru a primi oferte promoționale și informații de actualitate despre noi. Prin urmare, nu veți primi oferte comerciale dacă nu v-ați dat consimțământul.
Mai multe informații despre drepturile dumneavoastră, în secțiunea cu numărul 12 "Care sunt drepturile dumneavoastră asupra Datelor Personale?». ».


7. Colectăm Date Personale despre minori cu vârsta sub 16 ani?

În special când vă înscrieți în programul nostru de fidelitate și conform CGU ale acestuia din urmă faceți clic aici,colectăm date cu caracter personal referitoare la copiii cu vârsta sub 16 ani. Ca atare, persoana care se înscrie își ia angajamentul că este titularul autorității părintești pentru acesta din urmă.


8. Destinatari interni?

Societatea OKAIDI SAS nu va transmite Datele Personale unor terțe părți în scopuri de prospectare, decât dacă v-ați dat consimțământul în acest sens.

Destinatari interni
 • Parteneri comerciali: mărci aparținând comunității de mărci IDKIDS GROUP, și anume: Okaidi, Obaibi, Oxybul éveil et jeux, Idkids, Jacadi, N’Joy, Rigolo Comme La Vie, Bubblemag, Idtroc
 • Personal autorizat din următoarele departamente: vânzări, comunicare, marketing, IT, resurse umane, inovație, fond de acțiuni
Destinatari externi

Personal autorizat dintre:

 • Prestatari
 • Subcontractanți, în cadrul următoarelor misiuni: gestionarea serviciului pentru clienți, gestionarea chat-ului online, procesarea și livrarea comenzilor pe site-ul de comerț electronic, direcționarea SMS-urilor și e-mailurilor comerciale, detectarea și prevenirea fraudei Subcontractanții acționează numai în numele nostru și pe baza instrucțiunilor noastre.


9. Datele Personale sunt transferate în afara Uniunii Europene?

Datele pot fi eventual transferate în afara Uniunii Europene, în special în cadrul prelucrării datelor către rețelele sociale.


10. Care este durata de stocare a Datelor Personale ?

Veți găsi mai jos perioadele de stocare corespunzătoare listei principalelor operațiuni de prelucrare a datelor:

Categorii de dateDurata de stocare
Datele din Contul de Client
Date din Contul de Fidelitate;
Durata deschiderii contului de client / contului de fidelitate și 5 ani în arhivă după ștergerea contului
Date privind Achiziția
Date privind Rezervarea
 • Date bancare: timpul de realizare a operațiunii de plată
 • Alte date de achiziție: 1 an în baza activă, apoi 4 ani în arhivă
Date de Prospectare
 • 3 ani de la ultimul contact pe care îl avem cu dumneavoastră
Date privind Participarea la Jocuri-Concurs Pe durata jocului-concurs și 1 an în baza activă, apoi 4 ani în arhivă.
Date privind Geolocalizarea 1 lună de la înregistrarea datelor


11. Care sunt măsurile de securitate aplicate asupra Datelor Personale ?

Societatea OKAIDI SAS, în calitate de Responsabil de prelucrarea Datelor Personale, se angajează să ia măsurile necesare pentru a asigura securitatea și confidențialitatea datelor personale transmise, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.


12.Care sunt drepturile dumneavoastră asupra Datelor Personale?

În conformitate cu Regulamentul European 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția Datelor Personale, aveți următoarele drepturi:


Dreptul la acces Aveți dreptul de a obține acces la toate datele personale care vă vizează. Vă va fi transmisă o copie a acestora
Dreptul la rectificare Aveți dreptul de a obține rectificarea datelor dumneavoastră personale, dacă acestea sunt inexacte, incomplete sau necesită o actualizare.
Dreptul la opoziție Aveți dreptul de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor personale, cu excepția cazului în care aceasta corespunde unei obligații legale.
Dreptul la ștergerea datelor Aveți dreptul de a vă șterge toate datele personale.
Dreptul la portabilitate Aveți dreptul de a primi datele personale care vă vizează într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat. De asemenea, aveți dreptul să solicitați transmiterea datelor dumneavoastră personale direct către un alt responsabil de prelucrarea datelor, acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic.
Dreptul la restricționarea prelucrării Aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în special în cazul în care contestați acuratețea datelor personale pe care le prelucrăm despre dumneavoastră.
Dreptul la transmiterea de instrucțiuni cu efect postum Aveți posibilitatea de a indica instrucțiuni cu privire la situația datelor personale după decesul dumneavoastră. Pentru aceasta, este suficient să ne trimiteți dorințele dumneavoastră (stocare, ștergere sau alte dorințe particulare).


13. Cum puteți să vă exercitați drepturile asupra Datelor Personale ?

Vă puteți exercita drepturile prin următoarele mijloace:

 • Prin poștă, scriind la adresa următoare: OKAIDI – Service clients - 162 boulevard de Fourmies– 59100 ROUBAIX- FRANCE
 • Online, folosind formularul de contact aflat la dispoziția dumneavoastră: faceți clic aici

Vă rugăm să rețineți că, în cadrul exercitării drepturilor de către solicitanți, Serviciul nostru pentru clienți va avea dreptul să verifice identitatea solicitanților, cerând eventual o copie a unui document de identitate valabil.
Pentru a facilita procesarea cererii dumneavoastră, este recomandabil să precizați numele, prenumele, adresa de e-mail și, dacă este cazul, numărul dumneavoastră de fidelitate.

Societatea OKAIDI SAS se angajează să vă trimită un răspuns în termen de maximum o lună de la data exercitării dreptului dumneavoastră.

De altfel, pentru a facilita accesul la drepturile dumneavoastră :

 • Fiecare newsletter trimis de compania OKAIDI SAS include un link de dezabonare, permițându-vă, cu un singur clic, să vă dezabonați cu ușurință de la newsletters și actualități ale mărcii OKAIDI și/sau ale partenerii săi, dacă este cazul
 • Fiecare SMS trimis de societatea OKAIDI include un "STOP SMS"
 • De asemenea, vă puteți gestiona preferințele în ceea ce privește prospectarea comercială conectându-vă direct la contul dumneavoastră de pe site, la rubrica "Newsletters și alertele mele”.

În cele din urmă, vă reamintim că aveți posibilitatea de a contacta Comisia Națională pentru Informatică și Libertăți (CNIL) în orice moment: (CNIL) : https://www.cnil.fr/fr/agir


14. Cum puteți contacta Data Protection Officer din cadrul societății noastre ?

Vă informăm că OKAIDI SAS a numit un DPO, pe care îl puteți contacta oricând după cum urmează: Prin poștă, scriind la următoarea adresă: OKAIDI - Service clients - 162 boulevard de Fourmies - 59100 ROUBAIX- France, sau utilizând formularul de contact, faceți clic aici alegând secțiunea "Protecția datelor mele personale".


15. Actualizarea politicii noastre referitoare la Datele Personale


OKAIDI SAS poate fi determinată să-și modifice ocazional politica privind Datele Personale. Această modificare va fi vizibilă prin intermediul datei ultimei actualizări, menționată în partea de sus a acestei rubrici.